×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 642.

Opiekunka środowiskowa

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjno-wspierających osobie podopiecznej. Opiekunka środowiskowa pomaga w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej. Opiekunka środowiskowa jest osobą niosącą doraźną pomoc rodzinom i osobom poszkodowanym przez różnego rodzaju wypadki losowe, działa w podległym sobie rejonie niestacjonarnie, w naturalnym otoczeniu osób potrzebujących pomocy lub wsparcia, współpracując przy tym z instytucjami opieki społecznej, różnego rodzaju organizacjami i fundacjami, prowadzącymi działalność o podobnym charakterze. Opiekunka, po przeprowadzeniu lokalnego rozpoznania i wywiadu z zainteresowanymi pomocą osobami, organizuje środki finansowe, medykamenty, posiłki czy środki czystości, a w razie potrzeby także transport do szpitala lub gabinetu lekarskiego. Opiekunka środowiskowa prowadzi szczegółową dokumentację wszystkich wykonywanych przez siebie czynności i inicjatyw a w razie potrzeby wnioskuje o umieszczenie danych osób w domu opieki społecznej lub hospicjum. Zakres działań zawodowych opiekunki środowiskowej wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z osobami starszymi, istotne znaczenie mają empatia i komunikatywność. W realizacji zadań pożądane są kreatywność, konsekwencja, umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych. Kształcenie w zawodzie opiekunka środowiskowa odbywa się w szkołach policealnych. Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec drugiego semestru. Jest możliwość zdobycia kwalifikacji na KKZ.

 

Nauka na kierunku trwa jeden rok (dwa semestry). 

 

 

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

SPO.05. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Podstawy psychologii,

Podstawy komunikacji społecznej i pracy socjalnej,

Elementy języka migowego,

Opieka i pielęgnacja człowieka,

Organizacja opieki środowiskowej,

Język obcy w pomocy społecznej.

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Pracownia umiejętności opiekuńczych i pielęgnacyjnych,

Aktywizacja osoby podopiecznej,

Praktyki zawodowe.