wtorek, 19 kwiecień 2016 06:52

Opiekun w domu pomocy społecznej

 

Opiekun w domu pomocy społecznej pracuje z osobami starszymi, często samotnymi, chorymi, niepełnosprawnymi.

Opiekun w domu pomocy społecznej wykonuje zadania zawodowe polegające na: aktywizacji i rozwoju osób podopiecznych, działaniach na rzecz pomocy osobie przebywającej w DPS w codziennych czynnościach (samoobsługa, higiena osobista, dbanie o zdrowie), pomocy w organizacji wolnego czasu, rozwijaniu zainteresowań podopiecznych, usprawnianiu ruchowym, opracowywaniu indywidualnego planu pracy osoby podopiecznej, motywowaniu do działań aktywnych oraz budowaniu relacji społecznych z innymi współmieszkańcami, określaniu stanu biopsychospołecznego mieszkańca, Rola opiekuna w domu pomocy społecznej polega na zapewnianiu kompleksowej opieki oraz aktywizacji w różnych obszarach życia osoby podopiecznej.

W celu realizacji zadań opiekun współpracuje z lekarzami, rehabilitantami, psychologami, pozostałym personelem placówki, a także z rodziną podopiecznego.

Opiekun w domu pomocy społecznej po uzyskaniu dyplomu w zawodzie może doskonalić swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez pracodawcę oraz instytucje szkoleniowe. Wobec zmian demograficznych oraz starzejącego się społeczeństwa oczekiwania rynku pracy związane będą z osobami posiadającymi kompetencje zawodowe w zakresie sprawowania opieki specjalistycznej i wsparcia osób starszych z zaburzeniami poznawczymi.

Absolwenci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości, mają możliwości podnoszenia kwalifikacji na studiach wyższych I stopnia (licencjat), studiach wyższych II stopnia (magister) oraz studiach podyplomowych na podbudowie ukończonych studiów wyższych. Kierunki pokrewne dla zawodu opiekun w domu pomocy społecznej to opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa. Po studiach wyższych absolwent ma możliwość awansu w obszarze pomocy społecznej na stanowiska kierownicze (kierownik sekcji, kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego, dyrektor) i samodzielne stanowiska specjalistyczne.

Opiekun w domu pomocy społecznej z ukończonym kierunkiem wyższych studiów ma możliwość podjęcia pracy jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu po ukończonym dodatkowo kursie pedagogicznym.

 

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Bhp w domu pomocy społecznej,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii,
 • Polityka społeczna,
 • Komunikacja społeczna,
 • Podstawy opieki zdrowia i choroby,
 • Pielęgnacja osób niesamodzielnych,
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka,
 • Język obcy opiekuna w DPS,
 • Rewalidacja psychoruchowa,
 • Język migowy.

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia czynności opiekuńczych,
 • Pracownia aktywizacji i usprawniania ruchowego,
 • Praktyki zawodowe.

 

 Czytany 4770 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 16 lipiec 2019 12:37

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.