×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 642.

Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna zaliczana jest do grona średniego personelu medycznego. Zawód asystentki stomatologicznej w świetle polskich przepisów jest zawodem regulowanym. Nauka na tym kierunku trwa 1 rok. Ten zawód może wykonywać każda osoba, posiadająca stosowne wykształcenie średnie medyczne w tym zawodzie, czyli ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Proces edukacji kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Absolwenci w zawodzie asystentka stomatologiczna znajdują zatrudnienie w gabinetach, poradniach i klinikach dentystycznych prowadzonych przez jednostki prywatne bądź publiczne. Posiadają przygotowanie do pracy w gabinetach o różnych specjalnościach stomatologicznych. Poza tym absolwent tego kierunku może zatrudnić się na przykład w firmach zajmujących się dystrybucją asortymentu stomatologicznego czy hurtowniach stomatologicznych.

Asystentka stomatologiczna współpracuje głównie bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie asystowania podczas zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

Osoba wykonująca ten zawód przygotowana jest do wykonywania wielu zadań m.in.:

– przygotowania gabinetu i stanowisk pracy lekarza dentysty zgodnie z obowiązującymi zasadami ergonomii pracy;

– użytkowania i konserwowania urządzeń, aparatów oraz instrumentów stomatologicznych;

– przygotowania, sporządzania i kompletowania zestawów podstawowych leków, materiałów oraz wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych;

– współpracy z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych;

– przygotowania pacjentów do zabiegów stomatologicznych;

– sporządzania terminarzu przyjęć pacjentów;

– współdziałania z lekarzem dentystą przy udzielaniu pierwszej pomocy;

– przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki;

– przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w trakcie wykonywania zadań zawodowych;

– prowadzenia w gabinecie dentystycznym dokumentacji z wykonanych zabiegów stomatologicznych na zlecenie lekarza dentysty;

– współpracy m.in. ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, pracownią techniki dentystycznej i poradnią radiologiczną.

Asystentka stomatologiczna zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowana jest także do wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego, wykorzystując techniki komputerowe oraz obsługując specjalistyczne programy stomatologiczne.

Asystentka stomatologiczna to ważny członek zespołu, odpowiedzialny nie tylko za wyżej wymienione zadania, ale także za kontakt z pacjentem. Asystentkę dentystyczną powinna cechować ogólna życzliwość, komunikatywność, a także umiejętność zachowania spokoju w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach, które mogą wystąpić podczas wykonywania zabiegu.

Zawód asystentka stomatologiczna to możliwość pracy w małym zespole, bezpośredni kontakt z pacjentem oraz współpraca z lekarzem podczas zabiegów wykonywanych z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu.

Kompetencje zawodowe asystentek dentystycznych w wielu krajach są porównywalne z Polską. W krajach Unii Europejskiej dużą wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa pacjenta korzystającego ze świadczeń medycznych, a takie może zapewnić tylko fachowy dyplomowany personel.

 

 

 

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie dentystycznym

Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia

Materiałoznawstwo w stomatologii

Ergonomia w stomatologii

Dokumentacja gabinetu dentystycznego

Organizacja ochrony zdrowia

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

Komunikacja interpersonalna

Technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym

Język obcy ukierunkowany zawodowo

Język migowy ukierunkowany zawodowo

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym

Techniki pracy w gabinecie dentystycznym

 

 

 

Więcej w tej kategorii: « Higienistka stomatologiczna