Jest Pani/Pan absolwentem naszej szkoły.

Pragniemy zaprosić Panią/Pana do wypełnienia ankiety, aby dowiedzieć się jak sobie Pani/Pan radzi

na rynku pracy. Wyniki ankiety pozwolą nam poznać losy absolwentów

i podnieść jakość edukacji i przygotowania do pracy.

 

 

 

ankieta ANKIETA

                                                    

                                 

 

 

   Informacja dla absolwentów KKZ (kursu) Opiekun medyczny

Osoby, które posiadają  wykształcenie średnie lub zawodowe mogą ubiegać się o wydanie dyplomu kwalifikacji zawodowych.

Do Dyrektora OKE w Gdańsku nalezy złożyć osobiście:

- wniosek o wydanie dyplomu

- świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie opiekun medyczny

- oryginał świadectwa potwierdzającego  wykształcenie średnie lub wykształcenie zawodowe

Wniosek należy pobrać ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Adres strony: www.oke.gda.pl

Należy wejść w zakładki:

1. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

2. wydawanie dyplomów: pobierz wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Adres OKE w Gdańsku:

Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku 

ul. Na Stoku 49

80-874 Gdańsk.