Książki są jak okręty myśli żeglujące po oceanach czasu,
troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.                                                                                                                                                                                                                                        Franciszek Bacon 

                                                                                                                                                                                     

Biblioteka znajduje się w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Skarszewskiej 7. Mieści się w dwóch sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach na I piętrze naszego budynku. W jednym z nich znajduje się wypożyczalnia i wszystkie zbiory biblioteczne, a w  drugim- Multimedialne Centrum Informacji, pełniące jednocześnie funkcję czytelni. Działa od 1964 roku. Gromadzi literaturę fachową  zgodnie z kierunkami kształcenia, w celu ułatwienia realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. Ponadto w celu poszerzenia zainteresowań pracowników i słuchaczy biblioteka posiada pozycje beletrystyczne. Staramy się dostosowywać ofertę biblioteki do potrzeb czytelników. Dzięki komputeryzacji zbiorów bibliotecznych m.in. wypożyczanie i wyszukiwanie informacji jest znacznie szybsze.Księgozbiór obejmuje ponad 4400 woluminów. Istotnym uzupełnieniem księgozbioru są czasopisma specjalistyczne związane tematycznie z zagadnieniami realizowanymi w konkretnych kierunkach kształcenia oraz pomocne w funkcjonowaniu szkoły, a także  inne materiały informacyjne.  

 
Szkoła prenumeruje następujące czasopisma:

-Wspólne tematy

-Na temat

-Wychowanie w Przedszkolu

-Głos nauczycielski

 

Ze zbiorów biblioteki korzystają słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 

 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI:

 

                            ŚRODA            17.00 – 19.00                 

   CZWARTEK            17.00 – 19.00