VIII KKZ OPIEKUN MEDYCZNY
27 - 28.04.2018
Dn. Godz. VIII KKZ
I grupa II grupa
dot.godz. teoretycznych
Piątek - 27.04.2018r. 8. 12.15 -14.45 Pracownia 5 godz.     w godzinach 12.15 - 16.20
9. 15.00-15.45
10. 15.45-16.30
11. 16.35-17.20 Opieka
12. 17.20-18.05 Opieka
13. 18.05-18.55 Opieka
14. 18.55-19.40 Opieka
15. 19.45-20.30 Opieka
Sobota - 28.04.2018r. 1. 8.00-8.45 Pracownia
2. 8.45-9.30 Pracownia
3. 9.40-10.25 Pracownia
4. 10.25-11.10 Pracownia
5. 11.10-11.55 Anatomia
6. 11.55-12.40 Anatomia
7. 12.50-13.35 Anatomia
8. 13.35-14.20 Anatomia
9. 14.20-15.05 Anatomia
10. 15.15-16.00 Zdrowie publiczne
11. 16.00-16.45 Zdrowie publiczne
12. 16.45-17.30 Zdrowie publiczne
13. 17.30-18.15 Zdrowie publiczne
14. 18.15-19.00 Zdrowie publiczne

 

VIII KKZ OPIEKUN MEDYCZNY
13 - 14.04.2018
Dn. Godz. VIII KKZ
I grupa II grupa
dot.godz. teoretycznych
Piątek - 13.04.2018r. 8. 12.15 -14.45 Pracownia 3 godz.
9. 15.00-15.45 Opieka
10. 15.45-16.30 Opieka
11. 16.35-17.20 Opieka
12. 17.20-18.05 Opieka
13. 18.05-18.55 Anatomia
14. 18.55-19.40 Anatomia
15. 19.45-20.30 Anatomia
Sobota - 14.04.2018r. 1. 8.00-8.45 Pracownia
2. 8.45-9.30 Pracownia
3. 9.40-10.25 Pracownia
4. 10.25-11.10 Pracownia
5. 11.10-11.55 Zdrowie publiczne
6. 11.55-12.40 Zdrowie publiczne
7. 12.50-13.35 Zdrowie publiczne
8. 13.35-14.20 Zdrowie publiczne
9. 14.20-15.05 Zdrowie publiczne
10. 15.15-16.00 Anatomia
11. 16.00-16.45 Anatomia
12. 16.45-17.30 Anatomia
13. 17.30-18.15 Anatomia
14. 18.15-19.00 Anatomia

 

VIII KKZ OPIEKUN MEDYCZNY
06 - 07.04.2018
Dn. Godz. VIII KKZ
I grupa II grupa
dot.godz. teoretycznych
Piątek - 06.04.2018r. 8. 12.15 -14.45 Pracownia 3 godz.
9. 15.00-15.45 Działania opiekuńcze -         5 godz. Pracownia
10. 15.45-16.30 Pracownia
11. 16.35-17.20 Pracownia
12. 17.20-18.05 Pracownia
13. 18.05-18.55 Pracownia
14. 18.55-19.40 Pracownia
Sobota - 07.04.2018r. 1. 8.00-8.45 Działania opiekuńcze -      4 godz., w godzinach 8.00 - 12.00 Działania opiekuńcze - 4 godz.,                           w godzinach 8.00 - 12.00
2. 8.45-9.30
3. 9.40-10.25
4. 10.25-11.10
5. 11.10-11.55 Praktyka zawodowa - 8 godz., w godzinach 12.00 - 20.00 Praktyka zawodowa - 8 godz., w godzinach 12.00 - 20.00
6. 11.55-12.40
7. 12.50-13.35
8. 13.35-14.20
9. 14.20-15.05
10. 15.15-16.00
11. 16.00-16.45
12. 16.45-17.30
13. 17.30-18.15
14. 18.15-19.00
VII KKZ 24.04.2018, 28.04.2018
Dn. Godz. VII KKZ
I grupa II grupa
dot.godz. teoretycznych
Wtorek- 24.04.2018r. 9. 15.00-15.45 Działania opiekuńcze       - 5 godz.
10. 15.45-16.30
11. 16.35-17.20
12. 17.20-18.05
13. 18.05-.18.55
14. 18.55-19.40
15. 19.45-20.30
Sobota - 28.04.2018r. 1. 8.00-8.45 Praktyka zawodowa             - 12 godz. Praktyka zawodowa do odpracowania w tygodniu 2 x 6 godz.
2. 8.45-9.30
3. 9.40-10.25
4. 10.25-11.10
5. 11.10-11.55
6. 11.55-12.40
7. 12.50-13.35
8. 13.35-.14.20
9. 14.20-15.05
10. 15.15-16.00
11. 16.00-16.45
12. 16.45-17.30
13. 17.30-18.15
14. 18.15-19.00

 

VII KKZ 10.04.2018, 14.04.2018
Dn. Godz. VII KKZ
I grupa II grupa
dot.godz. teoretycznych
Wtorek - 10.04.2018r. 9. 15.00-15.45 Pracownia Działania opiekuńcze       - 5 godz.
10. 15.45-16.30 Pracownia
11. 16.35-17.20 Pracownia
12. 17.20-18.05 Pracownia
13. 18.05-.18.55 Pracownia
14. 18.55-19.40 Pracownia
15. 19.45-20.30 Pracownia
Sobota - 14.04.2018r. 1. 8.00-8.45 Działania opiekuńcze 12 godz., od godziny 8.00
2. 8.45-9.30
3. 9.40-10.25
4. 10.25-11.10
5. 11.10-11.55
6. 11.55-12.40
7. 12.50-13.35 Pracownia
8. 13.35-.14.20 Pracownia
9. 14.20-15.05 Pracownia
10. 15.15-16.00 Pracownia
11. 16.00-16.45 Pracownia
12. 16.45-17.30 Pracownia
13. 17.30-18.15 Pracownia
14. 18.15-19.00 Pracownia

 

VII KKZ 04.04.2018, 07.04.2018
Dn. Godz. VII KKZ
I grupa II grupa
dot.godz. teoretycznych
Środa- 04.04.2018r. 9. 15.00-15.45 Pracownia Działania opiekuńcze do odpracowania w tygodniu - 5 godz.
10. 15.45-16.30 Pracownia
11. 16.35-17.20 Pracownia
12. 17.20-18.05 Pracownia
13. 18.05-.18.55 Pracownia
14. 18.55-19.40 Pracownia
15. 19.45-20.30 Pracownia
Sobota - 07.04.2018r. 1. 8.00-8.45 Działania opiekuńcze do odpracowania w tygodniu - 5 godz. Pracownia
2. 8.45-9.30 Pracownia
3. 9.40-10.25 Pracownia
4. 10.25-11.10 Pracownia
5. 11.10-11.55 Pracownia
6. 11.55-12.40 Pracownia
7. 12.50-13.35 Pracownia
8. 13.35-.14.20 Pracownia Działania opiekuńcze do odpracowania w tygodniu - 5 godz.
9. 14.20-15.05 Pracownia
10. 15.15-16.00 Pracownia
11. 16.00-16.45 Pracownia
12. 16.45-17.30 Pracownia
13. 17.30-18.15 Pracownia
14. 18.15-19.00 Pracownia

 

VIII KKZ OPIEKUN MEDYCZNY
23 - 24.03.2018
Dn. Godz. VIII KKZ
I grupa II grupa
dot.godz. teoretycznych
Piątek - 23.03.2018r. 9. 15.00-15.45 Podstawy przedsiębiorczości*
10. 15.45-16.30 Podstawy przedsiębiorczości*
11. 16.35-17.20 Podstawy przedsiębiorczości*
12. 17.20-18.05 Podstawy przedsiębiorczości*
13. 18.05-18.55 Podstawy przedsiębiorczości*
14. 18.55-19.40 Podstawy przedsiębiorczości*
15. 19.45-20.30 Podstawy przedsiębiorczości*
Sobota - 24.03.2018r. 1. 8.00-8.45 Pracownia Działania opiekuńcze - 12 godz., w godzinach 8.00 - 20.00
2. 8.45-9.30 Pracownia
3. 9.40-10.25 Pracownia
4. 10.25-11.10 Pracownia
5. 11.10-11.55 Pracownia
6. 11.55-12.40 Pracownia
7. 12.50-13.35 Działania opiekuńcze - 7 godz., w godzinach 13.00 - 20.00
8. 13.35-14.20
9. 14.20-15.05
10. 15.15-16.00
11. 16.00-16.45
12. 16.45-17.30
13. 17.30-18.15
14. 18.15-19.00

 * Uwaga! Przedmiot podstawy przedsiębiorczości tylko dla osob, które nie realizowały go na wcześniejszych etapach edukacji. 

VIII KKZ OPIEKUN MEDYCZNY  
16 - 17.03.2018  
Dn. Godz. VIII KKZ  
I grupa II grupa  
dot.godz. teoretycznych  
Piątek - 16.03.2018r. 6. 3 godz Pracowni (12.15 - 14.45)  
7.  
8.  
9. 15.00-15.45 Psychologia i socjologia  
10. 15.45-16.30 Psychologia i socjologia  
11. 16.35-17.20 Psychologia i socjologia  
12. 17.20-18.05 Psychologia i socjologia  
13. 18.05-.18.55 Komputerowe wspomaganie  
14. 18.55-19.40 Komputerowe wspomaganie  
15. 19.45-20.30 Komputerowe wspomaganie  
16. 20.30-21.15 Komputerowe wspomaganie  
Sobota - 17.03.2018r. Działania opiekuńcze w I i II grupie, 12 godz, w godzinach: 8.00 - 20.00  
 
 
 
 
 

 

VIII KKZ OPIEKUN MEDYCZNY  
09 - 10.03.2018  
Dn. Godz. VIII KKZ  
I grupa II grupa  
dot.godz. teoretycznych  
Piątek - 09.03.2018r. 9. 15.00-15.45 Psychologia i socjologia  
10. 15.45-16.30 Psychologia i socjologia  
11. 16.35-17.20 Psychologia i socjologia  
12. 17.20-18.05 Psychologia i socjologia  
13. 18.05-.18.55 Opieka  
14. 18.55-19.40 Opieka  
15. 19.45-20.30 Opieka  
Sobota - 10.03.2018r. Działania opiekuńcze w I i II grupie 12 godz., w godzinach: 8.00 - 20.00  
 
 
 
 
 

 

VII KKZ 20.03.2018 - 24.03.2018
Dn. Godz. VII KKZ
I grupa II grupa
dot.godz. teoretycznych
Wtorek - 20.03.2018r. 9. 15.00-15.45 Opieka
10. 15.45-16.30 Opieka
11. 16.35-17.20 Opieka
12. 17.20-18.05 Opieka
13. 18.05-.18.55 Opieka
14. 18.55-19.40 Opieka
Sobota - 24.03.2018r. 1. 8.00-8.45
2. 8.45-9.30 Język niemiecki
3. 9.40-10.25 Język niemiecki
4. 10.25-11.10 Język niemiecki
5. 11.10-11.55 Język niemiecki
6. 11.55-12.40 Język niemiecki
7. 12.50-13.35 Działania opiekuńcze - 8 godz., w godzinach 13.00 - 21.00 Pracownia
8. 13.35-.14.20 Pracownia
9. 14.20-15.05 Pracownia
10. 15.15-16.00 Pracownia
11. 16.00-16.45 Pracownia
12. 16.45-17.30 Pracownia
13. 17.30-18.15 Pracownia
14. 18.15-19.00 Pracownia

 

Strona 1 z 4

Odwiedziło nas

DzisiajDzisiaj1015
WczorajWczoraj1338
W tygodniuW tygodniu7412
W miesiącuW miesiącu16578
RazemRazem537228

Kontakt

Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

ul. Skarszewska 7
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562-36-16
e-mail: mszstarogard@poczta.onet.pl

Facebook