WOLNE MIEJSCA NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Szkoła przyjmuję jeszcze WNIOSKI na kształcenie w zawodzie Opiekun medyczny

w formie...

REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2015/2016

 

SZKOŁA przyjmuje już

 wnioski o przyjęcie do szkoły  na nowy rok szkolny...

Wyniki Egzaminów Zawodowych sesja zimowa 2015

   

             100%  zdawalność

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie...

KKZ Opiekun Medyczny odbiór ŚWIADECTW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKAJE W ZAWODZIE

Dnia 27 marca 2015, w godzinach od 9.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły można odbierać wynik...

Aktywna Szkoła

STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO zaprasza do udziału w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu...

Z wizytą w Pelplinie

Fotorelacja z wyjazdowych zajęć na kierunku Terapia zajęciowa.

 

Opiekun osoby starszej

Opiekun osób starszych to osoba, która zajmuje się osobami w podeszłym wieku, pomagając im w codziennym życiu. Zakres obowiązków opiekunów bywa bardzo różny, w zależności od stanu zdrowia i możliwości osób starszych, a także od miejsca zatrudnienia.

 Program nauczania:

 • Podstawy psychologii
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy psychopatologii
 • Polityka społeczna
 • Podstawy prawa i ekonomiki
 • Choroby wieku starszego
 • Opieka nad osobą starszą
 • Metodyka pracy z podopiecznym
 • Organizacja czasu wolnego
 • Promocja zdrowia i profilaktyka
 • Język obcy zawodowy
 • Język migowy
 • Zajęcia praktyczne

Podstawowym warunkiem jaki muszą spełniać kandydaci do pracy w tym zawodzie jest sama chęć sprawowania opieki nad drugą osobą. Najczęściej pomocy tej wymagają osoby, którym stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie codziennych czynności i zadbanie o własną higienę, dlatego od opiekunów oczekuje się dużej cierpliwości, wyrozumiałości, łagodności i zrozumienia dla drugiej osoby.
Do najczęstszych zadań opiekuna należy pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie), karmienie. W przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych opiekun może odpowiadać m.in. za pomiar glukozy we krwi, podawanie leków, zmianę opatrunków, rehabilitację. Nadzoruje wówczas na bieżąco stan zdrowia chorego.

Zadaniem opiekunów jest często także pomoc w utrzymaniu mieszkania w czystości (sprzątanie, mycie naczyń, pranie, zmiana pościeli) czy pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych (gotowanie, robienie zakupów). Opiekun może również zajmować się załatwianiem różnych spraw poza domem podopiecznego (realizowanie recept, opłaty rachunków, organizowanie transportu).
Bardzo często opiekun pomaga również w organizowaniu wolnego czasu osobie starszej (dobiera  takie zajęcia, które mogą umożliwić osobie starszej rozwój psychofizyczny oraz większe usamodzielnienie się.
Do zadań opiekuna należy również pomoc rodzinie podopiecznego: udzielanie informacji odnośnie prawidłowej opieki nad osobą starszą, odżywiania, sposobów ułatwienia sprawowanie codziennej opieki.

Miejsca  zatrudnienia:

 • domy opieki społecznej
 •  hospicja
 •  placówki opieki paliatywnej
 •  domy samopomocy
 • mieszkania osób potrzebujących -  samodzielna działalność
Projekt i wykonanie Gabiec.pl