NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO SZKOŁY

  Uprzejmie informujemy, iż szkoła nasza prowadzi   NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO 15 WRZEŚNIA...

SUPLEMENTY DO DYPLOMU dla absolwentów kierunku Opiekun medyczny

UWAGA   absolwenci kierunku Opiekun medyczny, którzy zdawali egzamin w czerwcu 2013 roku

są...

Wyniki Egzaminów Zawodowych sesja maj/czerwiec 2014 r.

 100% zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Terapeuta zajęciowy  i ...

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkonego 2014/2015

wszystkich słuchaczy  dnia 1...

Z wizytą w Pelplinie

Fotorelacja z wyjazdowych zajęć na kierunku Terapia zajęciowa.

 

Opiekun medyczny

Nowy kierunek kształcenia- opiekun medyczny  jest odpowiedzią na zapotrzebowanie resortu zdrowia. Opiekunowie medyczni pomogą pielęgniarce w czynnościach, których celem jest utrzymanie lub przywrócenie zdrowia człowieka, sprawowanie opieki nad chorymi i zaspokajanie potrzeb ludzi chorych w różnym wieku. Do zadań opiekuna medycznego należeć więc będzie wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych. Nauka trwa jeden rok.

Absolwenci kierunku  opiekun medyczny  będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, domach pomocy społecznej, a przede wszystkim w ramach prywatnej opieki w środowisku domowym chorego.
 

Zakres  kompetencji

Po ukończeniu nauki absolwent kierunku opiekun medyczny potrafi :

 •     Rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej,
 •     Zapewniać osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwo podczas sprawowania opieki,
 •     Zapewniać osobie chorej i niesamodzielnej higieniczne warunki otoczenia,
 •     Pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w utrzymaniu ciała w czystości,
 •     Wykonywać u osoby chorej i niesamodzielnej zabiegi higieniczne,
 •     Pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeby odżywiania,
 •     Pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeby wydalania,
 •     Pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w utrzymaniu aktywności ruchowej,
 •     Asystować pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 •     Wykonywać konserwację narzędzi i przyborów używanych podczas zabiegów pielęgniarskich,
 •     Komunikować się z uczestnikami procesu pracy,
 •     Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 •     Udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego,
 •     Postępować zgodnie z zasadami etyki.
Projekt i wykonanie Gabiec.pl