WOLNE MIEJSCA NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Szkoła przyjmuję jeszcze WNIOSKI na kształcenie w zawodzie Opiekun medyczny

w formie...

REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2015/2016

 

SZKOŁA przyjmuje już

 wnioski o przyjęcie do szkoły  na nowy rok szkolny...

Wyniki Egzaminów Zawodowych sesja zimowa 2015

   

             100%  zdawalność

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie...

KKZ Opiekun Medyczny odbiór ŚWIADECTW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKAJE W ZAWODZIE

Od 27 marca 2015, w godzinach od 9.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły można odbierać wynik z...

Aktywna Szkoła

STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO zaprasza do udziału w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu...

Z wizytą w Pelplinie

Fotorelacja z wyjazdowych zajęć na kierunku Terapia zajęciowa.

 

Opiekun medyczny

Nowy kierunek kształcenia- opiekun medyczny  jest odpowiedzią na zapotrzebowanie resortu zdrowia. Opiekunowie medyczni pomogą pielęgniarce w czynnościach, których celem jest utrzymanie lub przywrócenie zdrowia człowieka, sprawowanie opieki nad chorymi i zaspokajanie potrzeb ludzi chorych w różnym wieku. Do zadań opiekuna medycznego należeć więc będzie wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych. Nauka trwa jeden rok.

Absolwenci kierunku  opiekun medyczny  będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, domach pomocy społecznej, a przede wszystkim w ramach prywatnej opieki w środowisku domowym chorego.
 

Zakres  kompetencji

Po ukończeniu nauki absolwent kierunku opiekun medyczny potrafi :

 •     Rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej,
 •     Zapewniać osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwo podczas sprawowania opieki,
 •     Zapewniać osobie chorej i niesamodzielnej higieniczne warunki otoczenia,
 •     Pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w utrzymaniu ciała w czystości,
 •     Wykonywać u osoby chorej i niesamodzielnej zabiegi higieniczne,
 •     Pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeby odżywiania,
 •     Pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeby wydalania,
 •     Pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w utrzymaniu aktywności ruchowej,
 •     Asystować pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 •     Wykonywać konserwację narzędzi i przyborów używanych podczas zabiegów pielęgniarskich,
 •     Komunikować się z uczestnikami procesu pracy,
 •     Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 •     Udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego,
 •     Postępować zgodnie z zasadami etyki.
Projekt i wykonanie Gabiec.pl